Make your own free website on Tripod.com
   
SIMFONIJSKI ORKESTAR HRT-a

Dirigent
GEORG SCHMÖHE
 

 

Solist
DALIBOR CIKOJEVIĆ, glasovir
 

 

Carl Maria von Weber
OBERON, predigra operi

 

Božidar Kunc
2. KONCERT ZA GLASOVIR I ORKESTAR u h-molu, op. 22

 

 

Franz Schubert
6. SIMFONIJA u C-duru, D. 589

 

         
    Pijanist DALIBOR CIKOJEVIĆ rođen je u Splitu gdje je sa sedam godina počeo s glazbenom naobrazbom, a godine 1984. maturirao i završio srednju glazbenu školu u razredu Jelke Bakašun. Poslije toga odlazi u Beč gdje studira na Visokoj glazbenoj školi u razredu Alexandera Jennera kod kojega je i magistrirao. Njegovu daljnjem umjetničkom sazrijevanju pridonijelo je usavršavanje kod Olega Maisenberga i Carmen Graf Adnet. Dalibor Cikojević od rane je mladosti prisutan na glazbenoj sceni te bilježi nastupe na raznim domaćim i inozemnim festivalima kao što su Splitsko ljeto, Hvarsko ljeto, Osorske glazbene večeri, Glazbeni festival Raba, Festival George Enescu, Bečki svečani tjedni itd. Pod ravnanjem dirigenata Nikše Bareze, Petera Burwika i Ive Lipanovića imao je zapažene nastupe s Orkestrom Opere HNK-a u Splitu, Simfonijskim orkestrom HRT-a u Zagrebu te s Wiener Ensemble des 20. Jhr. Na području komorne glazbe surađivao je sa Zagrebačkim solistima i nizom uglednih glazbenika iz zagrebačkoga i bečkoga glazbenog života. Pored koncertne djelatnosti već godinama djeluje kao uspješan glasovirski pedagog u Austriji, voditelj mnogih međunarodnih majstorskih tečajeva te kao docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.